Người trẻ khởi nghiệp và những khó khăn thường gặp!!!

Bạn bắt buộc phải đặt hết lòng tin vào những cộng sự đó và thật rủi ro nếu một ngày các cá nhân này từ bỏ con đường đã chọn, bạn bắt buộc phải hoạt động một mình, gánh vác gấp đôi công việc. Thiếu kinh nghiệm khởi nghiệp, ngộ nhận về thị trường, cho có […]

Read More